DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

ISAAC PIÑEIRO


DIDAC. Santiago de Compostela


Artistas:

Isaac Piñeiro

4 Julio, 2019 a 24 Julio, 2019Inauguración 4 xullo ás 19 h