DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Luis Seoane. Mª Elena Montero. Tapices


DIDAC. Santiago de Compostela


Artistas:

Luis Seoane

20 febrero, 2019 a 7 abril, 2019