DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

arte

 

1957, Cambados

Escultor

Flor

Granito «Rojo Argentino»

A historia da arte en Galicia ten a súa orixe nas rocas gravadas, para continuar esa condición pétrea desde a Idade Media ata hoxe. Pero tamén ten unha raíz profunda nas formas da arte popular, desde onde se manifesta a sensibilidade, o gusto estético do noso pobo. Son formas que persisten, independentemente de que en períodos de esplendor incorpórense formas de estilo máis universais, como ocorreu no Románico ou no Barroco, ou máis recentemente co Minimalismo. Estas formas populares son ás veces arrastres subconscientes, pero tamén posturas decididas de autoafirmación do propio, como no caso de Manolo Paz, que proxecta as súas esculturas desde unha sorte de memoria ancestral que gardan un sabor colectivo, ademais dunha beleza extrema e natural. No seu traballo sempre predomina unha condición primixenia, que resulta evidente na expresividade dos seus conxuntos escultóricos pero tamén no pequeno formato, que nos remiten a muros, a cruceiros, ás formas megalíticas, á arquitectura popular ou mesmo ao mar.

 

1957, Cambados

Escultor

Encuentro de los océanos

Granito «Azul de Bahía» 25x30x30 cm

A historia da arte en Galicia ten a súa orixe nas rocas gravadas, para continuar esa condición pétrea desde a Idade Media ata hoxe. Pero tamén ten unha raíz profunda en fórmulas da arte popular, desde onde se manifesta a sensibilidade, o gusto estético do noso pobo. Son formas que persisten, independentemente de que en períodos de esplendor incorpórense formas de estilo máis universais, como ocorreu no Románico ou no Barroco, ou máis recentemente co Minimalismo. Estas formas populares son ás veces arrastres subconscientes, pero tamén posturas decididas de autoafirmación do propio, como no caso de Manolo Paz, que proxecta as súas esculturas desde unha sorte de memoria ancestral que gardan un sabor colectivo, ademais dunha beleza extrema e natural. No seu traballo sempre predomina unha condición primixenia, que resulta evidente na expresividade dos seus conxuntos escultóricos pero tamén no pequeno formato, que nos remiten a muros, a cruceiros, ás formas megalíticas, á arquitectura popular ou mesmo ao mar.

 

A Coruña, 1978 

Artista e ceramista

Fenda

Gres, óxidos e porcelana 34x30x6 cm

Verónica Moar é ceramista e artista multidisciplinar. O seu é un traballo poético, que respecta o oficio. Un traballo que busca o esencial, pero que conta historias, dun modo moi narrativo, talvez porque procede do mundo das letras e por iso aplica unha sorte de linguaxe persoal, que se enmarca no vivido, na memoria como punto de partida. Exposicións súas como Lítica reúnen o artesanal, o poético-narrativo e o performativo, tres características apegadas á súa traxectoria na cerámica creativa, para conformar unha reflexión sobre as fronteiras actuais da cerámica como material pero tamén como recurso expresivo. Apegada a interpretar a paisaxe como materia e como forma, Verónica Moar tómao como punto de partida, pero tamén de chegada, abrazando Galicia como laboratorio natural.

 

Berlín, Alemania, 1966

Artista

S/t

2001

Óleo sobre lenzo 150 x 150 cm

As obras de Stefan Hirsig son unha superficie con estrutura de campos de cores, raias xeométricas e formas orgánicas. As súas composicións son dinámicas, enérxicas e exuberantes e asumen reminiscencias de diferentes movementos artísticos. Complexízanse a partir da reunión de distintas formas abstractas que cristalizan nun cadro que, en moitos casos, garda unha relación directa coa arquitectura e a linguaxe formal da pintura. O mundo da música ou da moda tamén lle serviron de fonte de inspiración, e aínda que moitos deses elementos son recoñecibles nas súas pinturas, non é posible separalos daqueles que a primeira vista parecen máis abstractos, xa que entre si todos constrúen o particular universo creativo do artista, ambiguo e complexo, tanto nos niveis de contido como de forma.

 

Lovaina, Bélxica, 1974

Artista

Abrasive painting

Acrílico e papel lixa sobre tea
100 x 80 cm

Cunha obra de carácter conceptual, dende finais dos anos noventa o traballo de Hamilton tivo como fío condutor a reflexión e cuestionamento dos conceptos de traballo, desenvolvemento económico, mito e historia no contexto das últimas décadas en Chile, en particular do período coñecido como post-ditadura. A modo dunha «arqueoloxía do neoliberalismo» a súa obra e o seu pensamento visual poderían entenderse como un retrato poético dos complexos procesos económicos e culturais que sufriu Chile -e tantos países ao redor do mundo- nas últimas décadas, baixo o influxo e crise do sistema de mercado. O seu interese polo económico e o consumo como revisión crítica da historia e do presente, acompáñase dun incuestionable coñecemento da historia da arte e as súas derivas, o que supón un gran enriquecemento para a súa extrapolación plástica. O seu traballo sitúase na intersección da pintura, a escultura, a instalación e a arquitectura, proxectándose entre o material e o ilusorio, o social e o doméstico, o político e o poético, o ornamental e o monumental, o público e o privado.

 

São Paulo, Brasil, 1964

Artista

Serie Estudio

Impresión sobre papel algodón
60x40 cm c/u

A obra de Albano Afonso reflexiona sobre a natureza da luz e o tempo a través de linguaxes plásticas moi diversas onde sempre está presente o interese pictórico. Revisando xéneros coma o retrato, o bodegón ou a paisaxe, comprende un proceso de experimentación continua onde a historia da arte é reinterpretada desde o prisma contemporáneo. En Estudio unha mirada atenta desvelará que dentro destes encadres de cores tan propios do neoconcretismo brasileiro escóndense disimulados autorretratos do artista, suxeridos tras a luz dos flashes das fotografías que realiza no seu propio estudo e insinuados a través de fragmentos do seu corpo. O espazo de traballo do artista revélase nas fotografías cando a observación retárdase, como unha mirada interior. Albano Afonso convídanos a transitar a imaxe, a procurar as súas resonancias, integrando a realidade e o cotián; un lugar que non é para a exactitude nin para a evidencia, senón para o desasosego, para a turbación. Así, o xogo de xuxtaposición de filtros de cor RGB lévanos directamente ao universo das vidreiras, que permiten ver o interior do espazo á vez que proxectar xogos de luz e cor convertendo o contexto en contido.

 

Madrid, 1980.

Artista.

S/t

2013

Colaxe

A de Santiago Giralda é unha pintura complexa, móstranos algo inabarcable, non accedemos á totalidade dunha paisaxe da que nunca saberemos o seu tamaño real. A imaxe dada, apropiada do contexto do real, unicamente deixa pistas do que se nos conta, funcionando como unha fisura ou indicio. Os seus traballos, saturados de información, non tratan de describir un acontecemento senón de revelalo para que este sexa escrutado polo espectador, que debe permanecer atento aos múltiples códigos que da súa obra despréndense. Tamén xoga co espazo baleiro, a partir de fisuras, chorretóns ou presentando o soporte en cru coma se se tratara de evidenciar a sensación de fragmento. Indaga así na correspondencia complexa entre o que se ve e como se ve, o visible fúndese co inaccesible, co misterio. Como unha construción sempre inacabada, Giralda asume a súa obra como interface, como pantalla entre o real e o virtual. É algo que se potencia, como neste caso, no pequeno formato, no papel, onde se resolve aínda máis enigmático, con pequenos puntos cromáticos e detalles que nos conducen a outras realidades. Pese ao detalle, todo resulta afastado, non se trata de mirar a imaxe senón a través dela.

 

Brasil, 1978.

Artista.

Pill ball

Pill Ball, 2006
Balón de futbol, 67×23 cm Ø

O uso da perversión de investir os sentidos de moitos obxectos e as súas tipificacións é o discurso que caracteriza a este artista brasileiro. Obxectos banais como cadeiras de escritorio, bólas de fútbol, osos de peluche converténdoos nunha cuestión conceptual. Vese intrigado pola aparente imposibilidade destes, coa relación que eles gardan entre significante e significado. En Pill Ball o artista descose unha serie de pelotas de fútbol para abrilas e despois volver coselas xuntas, alongando a forma tradicional do balón. Unha arte conceptual herdeira dos readymades de Duchamp, xa que coas súas obras trata ao espectador como axente activo fuxindo do rol contemplativo pola vía do humor e da ironía.

 

Madrid, 1937-2018.

Artista.

El Portero

Cartel oficial do Mundial’82. Sede Madrid, 1981

Pintor, escultor e gravador, o traballo de Eduardo Arroyo é estilisticamente próximo aos presupostos da arte pop e a chamada Nova figuración. Interesado por recoller os tópicos e costumes do español, sinalou con ironía e humor varios dos denominados acenos de identidade do país. Os seus inicios co gravado datan da década de 1960, cando comeza a estudar técnicas como a litografía, a punta seca, o augaforte, o linogravado, a augatinta ou a xilografía. O seu estilo é recoñecido polo uso de cores vivas e planas, a sintetización das formas e a ausencia de perspectiva espacial. No cartel realizado para o mundial de fútbol de 1982 podemos apreciar algúns destes trazos: a mirada analítica, as formas silueteadas, a precisión e sobriedade e a integración da cor como elemento determinante para chamar a atención sobre o conxunto. En El portero vemos a un home de costas, cuxa silueta domina por completo a imaxe, mirando cara a un horizonte que se nos sitúa fóra de plano e ataviado cunha indumentaria que non parece a habitual nos equipamentos de fútbol. Xérase entón unha sutil contradición entre o título e a imaxe: mentres o texto sitúanos claramente no contexto do mundial de 1982, a figura fai referencia á soidade do porteiro mentres o xogo está a ser desenvolvido no resto do campo, á vez que o primeiro plano das súas costas referencia o seu papel crucial no partido.

 

A Coruña,1986.

Artista.

El duelo

2017. Carbón e aceite sobre madeira de piñeiro, aceiro e formigón.

Dous moldes brancos e bastos de formigón dos propios puños do artista apóianse sobre dous soportes piramidais de aceiro enfrontados como peóns de xadrez, unidos horizontalmente por un traveseiro trapezoidal de madeira de piñeiro patinada con carbón e aceite que repousa no chan. A través da polisemia do termo «duelo», este traballo podería comprenderse como un combate entre dúas partes enfrontadas ou como unha reunión de dúas persoas para velar a un terceiro que xace sobre o chan. Nas obras de Christian García Bello a forma estrutura a narración e a poética do material dálle o contido para que esta se creza de forma polisémica e multidireccional. Emprega aquí o formigón —material que se inventou o ser humano para colmar o seu anhelo de fabricar pedra; un material vivo, que envellece, protagonista da Revolución Industrial e clave na era xeolóxica do impacto do ser humano na Terra—, o aceiro —o metal proletario— e a madeira de piñeiro —común, austera e reservada historicamente para os cadaleitos máis humildes—.

Páxinas