DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

arte

 

Milán, Italia, 1907-1998.

Artista e deseñador.

Negativo-Positivo

1993. Serigrafía 70x70 cm

Bruno Munari foi deseñador, escultor, autor de libros infantís, poeta e pedagogo, considerado un dos mellores deseñadores gráficos e industriais do século xx e vinculado ao movemento futurista. Ao longo da súa traxectoria revisou diversos materiais facendo grandes achegas ao universo da expresión visual. O seu traballo busca clarificar o proceso do deseño a través da simplificación formal e a procura de novas metodoloxías de comunicación visual. A súa obra gráfica, como neste caso, destaca pola experimentación cromática, empregando cores saturadas e brillantes que perseguen o equilibrio compositivo mediante a organización dos pesos visuais que poden achegarnos a correntes como o construtivismo. O seu carácter polifacético levoulle a explorar a síntese das artes e a defender a confluencia das disciplinas para alcanzar formas insólitas. 

 

Barcelona, 1969.

Artista.

Cinemascope

2012. Acrílico sobre tea. 40x80 cm

Vítor Mejuto non é un pintor á moda, moi ao contrario, deixouse seducir polos seus «lugares» cando pinta dun modo tan firme e cando soubo ampliar ese repertorio para asumir os doutros e indagar reflexivamente sobre eles. Se preguntamos sobre os seus referentes, podería desdobrar a súa lista e comezar citando innumerables artistas entre os que seguramente se escoitarían nomas como o de Frank Stella, Palazuelo, Mondrian ou Josef Albers. Unha das achegas máis interesantes da súa obra apreciámola en Cinemascope, e radica na capacidade de transmitir a sensación de orde sen disimular as liñas anteriores á imaxe, obrigándonos a compartir as imperfeccións que rodean os procesos previos ao traballo acabado. 

 

Santiago de Compostela, 1920 – A Coruña, 2012

Creador multidisplinar.

Catálogo e vaixela Portomarínica de Cerámicas do Castro

Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane verán en Sargadelos unha das grandes frustracións de Galicia, á vez que unha posibilidade de enorme potencial. De Sargadelos atraíaos que fose o primeiro proxecto capaz de introducir en Galicia sistemas industriais de produción en serie, incluído o deseño. Desde entón, a recuperación da actividade industrial en Sargadelos foi un tema primordial para o Laboratorio de Formas, e unha das principais razóns da súa existencia, como podemos advertir ao atender ás súas pautas principais: conservar o significado da vella iniciativa de Ibáñez —aproveitar os recursos naturais da comarca—; profundar na concepción ética que Ibáñez tiña da empresa como unha asociación de recursos para satisfacer necesidades fronte a unha empresa entendida como asociación de intereses para especular cos recursos e as necesidades; deseñar unha cerámica do seu tempo rexeitando calquera tentación de facer un refrito da vella louza do século xix; simbolizar a recuperación de Sargadelos como modelo de industrialización para Galicia e da superación das súas frustracións históricas; e investir os beneficios da actividade industrial en investigación tecnolóxica, de deseño, histórica e cultural.

 

Lisboa, 1971

Artista.

Intuitive Tridimensional Form

Un dos conceptos orixinais que estivo sempre presente nos traballos da portuguesa Mónica Capucho é a palabra, que utiliza para resaltar os elementos visuais que coexisten nas súas composicións xeométricas compostas por raias, reixas ou cadrados. Estas frases repetidas son utilizadas para subliñar as imaxes representadas. As expresións resáltanse sobre superficies con calidades variadas, brillantes, opacas, lisas ou con texturas, como se pode intuír sobre a superficie en branco da obra Intuitive Tridimensional Form, na que artista busca un vínculo entre a imaxe e a palabra, onde unha transfórmase en texto e a outra se visibiliza, reflexionando sobre o papel da construción da propia pintura.

 

Bilbao, 1971

Fotógrafo

Verde Barro

Na pintura de Alejandro Botubol a quietude é a anamnesis do clásico, do resolto en perfecta orde, pero a exégesis do seu traballo desvélase no contrario, na emoción que se confronta como condición do non resolto, dese lugar capaz de vibrar na mirada. Por iso reivindica o achado serendípico dos seus atardeceres no seu estudo, cando a cor treme e a luz asómase para retirarse. Os seus Tapes son bodegóns de cintas —de carrocero, de embalar, americana de cores…—, pero son naturezas mortas que se sitúan nunha paisaxe de cor feita luz, unhas imaxes mentais ou construcións sensibles que son moito máis que fondos, distanciándonos da aparencia nunha persecución moi consciente da atmosfera desexada —quizais rememorando os seus inicios na pintura au plein air—. A cor é así o son interior destas Tapes, a sutil densidade da memoria do estudo. Se en anteriores traballos foron eclipses e paisaxes, nas súas obras máis recentes estas cintas son unha sorte de imaxinería que conducen ao artista ao universo do barroco. A experiencia da luz que entra no atardecer pola xanela do seu estudo, sempre unha luz diferente, transfórmase en paisaxe, en pintura. Porque a luz sempre foi capaz de descubrir os espazos e os obxectos, pero tamén de encartalos con xogos de claroscuro. Neste caso, esta reafirma a presenza do obxecto e o artista abandónase así a unha viaxe sen moverse do sitio, deixando que a pintura ocorra, que teña lugar.

 

Cambados, 1957
Artista

Barco Preto

Fabricante: 
Sargadelos

Francisco Leiro bebe da tradición escultórica española do século XX, recollendo as súas influencias para adaptalas a un vocabulario persoal infestado de formas bastas e rotundas que aluman a expresión do humano. O seu imaxinario abraza fontes tan diversas como o surrealismo, o popular e a mitoloxía, que terminan por conformar o carácter expresivo e xenuíno das súas propostas. A forza que imprimen as súas figuras, con torsións ás veces imposibles e xestos suxestivos, leváronlle a alcanzar prestixio internacional. Francisco Leiro colaborou coa fábrica de Sargadelos na elaboración de catro pezas escultóricas: El Frutero, Guardia Civil, Castelao e Barco Preto. Leiro soubo adaptar os seus acenos de identidade ás necesidades dunha industria como Sargadelos, ao seu contido formato e ás características dun produto de deseño. Tanto El Frutero como Barco Preto repousan a atención no cotián a través dun xogo de equilibrios e sínteses compositiva. A primeira obra recolle a tradición pictórica do bodegón desde a subversión da cor e a forma, mentres a segunda achégase ao costumismo subliñando o movemento, conxelando o instante e a expresión.

 

Mondoñedo, 1950

Caballos

Fabricante: 
Cerámica de Sargadelos

Xosé Vizoso nace, nas súas propias palabras, cun lapis na man. Dende moi novo interésase polo debuxo e a escultura e con só dezaoito anos gaña un concurso nacional de escultura, comeza a traballar na fábrica de Sargadelos e convértese na man dereita de Isaac Díaz Pardo. Trátase dun artista moi prolífico cuxa obra inclúe carteis, deseño para cerámica ou ilustración editorial entre outras disciplinas. O seu estilo caracterízase pola estilización das formas e pola constante referencia a elementos da cultura e tradicións galegas, especialmente ligadas ao rural, seguindo coa liña de traballo de Sargadelos de combinar a tradición co deseño comercial. O cabalo, animal polo que sentía fascinación dende pequeno, será o protagonista de multitude da súa obra. Precisamente unha das súas pezas chave, As San Lucas, dedicada á feira de gando de Mondoñedo do mesmo nome, terá ao cabalo coma protagonista. Esta figura segue a ser unha das máis recoñecibles do catálogo de Sargadelos na actualidade.

 

mujer

Luis Seoane evitaba toda estandarización buscando aprehender os paradigmas culturais das tradicións dun lugar, non tanto coa intención de replicar o logrado senón buscando renovar as formas ancestrais para proxectalas no presente e o futuro da industria, convertendo esas formas en inéditas. Trátase de recoller as formas que caracterizaron a historia dun pobo e ao facelo, afirmar unha diferenciación cultural que pola contra corre o risco de perderse. É algo que se pode advertir nas súas pinturas, nos seus deseños cerámicos e en imaxes como a de Luis Seoane observando unha figuriña de faragulla de pan de San Andrés de Teixido no seu taller do Castro de Samoedo —da que sairá o seu orixinal Ramo vermello—, observando con detemento os seus gravados ou as escenas dos seus tapices, que teñen a maxia do relato oral.

 

Brasil, 1978 

Artista

Deseño Espacial

Deseño Espacial, 2005
Lápices, 35 cm Ø

O uso da perversión de investir os sentidos de moitos obxectos e as súas tipificacións é o discurso que caracteriza a este artista brasileiro. Obxectos banais como cadeiras de escritorio, bólas de fútbol, osos de peluche converténdoos nunha cuestión conceptual. Vese intrigado pola aparente imposibilidade destes, coa relación que eles gardan entre significante e significado. Como se advirte en Deseño Espacial (2005) o artista xoga coa repetición dun elemento como é o lapis de cor e xera unha nova composición xeométrica. 

 

Lisboa, 1968

Artista

Pillow talk

O traballo de Sandra Bahía é herdeiro da postulados da arte minimalista histórico, que a pesar de ter un arco cronolóxico breve, que poderiamos circunscribir á segunda metade da década dos setenta en Nova York, diseminará o seu legado dun modo expandido no tempo e os seus lugares de incidencia. O uso de materiais industriais preparados, un estrito rigor estrutural ou unha estética reductiva, son características que permaneceron desde entón, pero desde unha sorte de post-minimalismo como o emprendido por Bahía. Utilizando unha gran gama de materiais, técnicas e medios industriais, a artista xoga coa metáfora dunha industria posmoderna fracturada. Durante a súa traxectoria, os seus procesos pasan do bidimensional ao tridimensional, da pintura ao obxecto no espazo e da figuración á abstracción. A peza Pillow talk é un referente deste xogo entre o pictórico e o escultórico, que a artista é capaz de levar á gran escala ou, neste caso, á pequena escala, onde a medida ten menos relevancia que o seu peso visual.

Páxinas