DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

arte

 

Guipúzcoa, 1963

Artista

La Fábrica (Belgrado) 14

Pello Irazu é un dos artistas crave na renovación da escultura vasca a partir dos anos oitenta. Sempre que traballa cun obxecto necesita apropiarllo, manipulalo e recrealo. Irazu fusionou o tridimensional, coa fotografía, o debuxo e o mural, xerando obras dunha maneira heterodoxa e provocando un resultado híbrido, xa que cada elemento pode evocar outras simboloxías ou imaxes. Como acontece en La Fábrica (Belgrado) 14, cada parte do proceso artístico intervén no espazo da outra, xerando unha nova relación. A súa obra vira contorna aos vínculos entre o corpo, onde o escultórico convídache a relacionarche, a achegarche ou afastarche, ou os obxectos e o propio espazo, que é un lugar de experiencia, que aparece a medida que o encaramos e que non existe se non o percibimos.

 

Brasil, 1960

Artista

O descanso da sala

As obras do artista José Spaniol son esculturas con tempo. Como neste exemplo da súa serie O descanso da sala —neste caso, unha cadeira desdobrada coma se fose un palíndromo— cuestiona a orde das cousas. Cun mesurado sentido do humor, convídanos a saír do noso mundo para entrar noutro ‘aliciante’, coma se atravesásemos un espello virtual. Spaniol traballa desde as zonas de conflito: multiplicando o espazo con espellos, os soportes arquitectónicos, desdobrando os obxectos ou xogando coa reversibilidade da linguaxe. Nas obras de José Spaniol movémonos nun espazo indefinido, con signos que, antes de situarnos, acaban por afogarse nunha ausencia de límites. Porque o seu traballo busca un espectador capaz de experimentar dislocacións e enerxías; en definitiva, capaz de valorar máis o ‘entre’ que o ‘antes’ ou o ‘despois’. Nese sentido, Spaniol resolve como un escultor de ‘formas perdidas’, desde a tensión poética, buscando a viceversa do obxecto.

 

Brasil, 1957

Artista

Allen-Allen Europeia

Aluminio e aluminio pintado (pintura eletrostática)

Ed 2 + 1 PA. Dimensións variables

José Bechara xoga coas desordes e as marxes ata chegar a un interesante estado de suspensión. De mirada eminentemente pictórica, é certo que esa condición dáse a partir dunha sorte de conexión espacial, de diálogo co contexto que lle rodea. Nas súas instalacións escultóricas, traballa co peso, coa escala, co equilibrio e coas estruturas, aínda que nos seus traballos máis recentes —xa sexa en pezas de gran tamaño ou de pequena escala— introduciu a gravidade e a lixeireza, características que xa estaban latentes pero resultaban máis invisibles. Esa sorte de azar desobediente caracteriza tamén as súas pinturas, máxime nas que realiza un proceso de oxidación que nos conduce á abstracción. A partir dunha serie de capas de aceiro de diferente espesor que sela sen pincel para posteriormente mollalas, deixa que o tempo cobre protagonismo e actúe. Así, constitúense os matices, os xestos que tornan artístico o proceso. É por tanto a pintura un lugar para a agresión, un xesto de tempo —como cando reutiliza superficies de coiro branco procedente de peles de vacas ou bois que descobren unha textura capaz de rexistrar o paso do tempo a partir da vida chea de marcas destes animais a modo de proxección pictórica—, unha transformación. Esas tensións entre liñas, forzas e baleiros dominan tamén os seus debuxos, dunha gran presenza física á vez que de aspecto inacabado, abrazando o carácter de manualidade que o afasta, paradoxalmente, da súa herdanza minimalista.

 

Bilbao, 1971

Fotógrafo

Destructuras 007

Fotografía entre aluminio e metacrilato brillo 250 x 100 cm / Ed. 3.

 

Aitor Ortiz ausculta os límites entre realidade e representación a partir dun dominio da técnica fotográfica que lle permite expandir os seus límites en moi diversas direccións. Tras especializarse como fotógrafo de arquitectura, o seu traballo artístico apóiase na obxectividade da disciplina arquitectónica desde a subxectividade analítica da fotografía, o que lle permite xerar espazos intermedios e indagar nas fisuras ou intersticios que xorden da confrontación de ambas. Se a súa materia prima é o espazo, este proxéctase e explora desde o físico e desde o mental xerando opcións intermedias a partir das posibilidades de cada medio; xa sexa a textura e temperatura que emana da atmosfera arquitectónica, do material; ou as cuestións perspectivas e xogos de escala que se provocan desde o fotográfico, desde o inmaterial. Se nos seus últimos traballos lémbranos que a intensidade non garda relación co formato e a incerteza poténciase polo carácter encriptado das imaxes, unha vez que non conseguimos saber se as formas experimentan un estado de emersión ou se pola contra están en proceso de desaparición, nos seus primeiros traballos evoca o monumental, como advertimos na súa serie Destructuras, nas que se prescinde da idea de locus concreto para retratar unha arquitectura sen espazos, sen lugares concretos de pertenza. Nestas fotografías o interese pola arquitectura céntrase plenamente na propia forma, na tipoloxía pura facendo unha reinterpretación subxectiva da forma baleira.

 

Portugal, 1974

Artista

Intimacy

2005. Fotografía. 90x125 cm

 

Nas obras de Rita Magalhães nada resulta espectacular. No fondo, do que se trata é de reconstruír unha serie de memorias a partir de obxectos e de tempos cargados dunha vida recitada desde a nostalxia do perdido. Nas súas fotografías eterniza o momento no que poderiamos definir como estratexia de intensificación da realidade. O xesto máis leve deixa de ser rutina para mostrarse como momento ou acontecemento case encantado. Porque o que nos propón Rita Magalhäes é unha viaxe íntima, á maneira do máis puro interior holandés, ese que se debuxa entre limiares, con figuras fráxiles e solitarias que, con todo, e a pesar da súa aparente intimidade e recollemento, semellan estar nunha estudiadísima preparación. Esa atractiva ambigüidade resulta obvia nas súas series in door Amélia ou Intimacy, auténticas reconstrucións dun imaxinado pasado. Os referentes pictóricos son indubidables. Tamén ese afán por mostrar o cotián desde o refinamento sensual máis sinxelo. Rita Magalhäes conxela os momentos para capturar o pequeno detalle, envolvido nun particular aire de melancolía. Cada foto é un xesto, unha anécdota que se revela non só na acción da figura senón no estudado espazo, na escena. Nesta conxunción é onde intuímos unha inclinación polo Vermeer tardío, capaz de dominar unha luz lateral que atravesa o espazo e de matizar a perspectiva. Espellos, ventanas, sombras, reflexos... mergúllannos nese tempo detido, nunha espiral de temporalidade que nos domina.

 

Cádiz, 1984

Artista

La casa del amor

2016. Óleo, esmalte e spray sobre tea. 56x50 cm

A Ana Barriga interésanlle os diálogos entre as figuras. Case sempre é unha relación inquieta, tensa, aberta. Como no barroco, todo se extrema. Na súa polifonía, os obxectos seméllanse no descontinuo, algo así como aquilo que Severo Sarduy definiu como retombée, cando o distante, o que interfere, pode revelarse análogo e mesmo funcionar como dobre. A pintura de Ana Barriga habita nesa indecibilidade propia da poesía, no enigma dos seus obxectos, no entrevés das súas figuras. Sitúase así en liña con aquilo que dicía Artaud de que a verdade da vida está na impulsividade da materia. En Ana Barriga a pintura é unha sorte de festa salvaxe, en moitos casos erótica, transgresora, sempre preto da profanación. Esas premisas están presentes tamén na súa forma de pintar con spray e conceptualmente coa elección e distorsión dos seus motivos. Porque a súa pintura evoca o barroco, pero non é unha pintura escura porque dominan os brillos, as cores, a luz. O erótico non se esconde na escuridade e móstrase no primeiro plano do profanado. As cores golpéanse entre si e as relacións abrazan a contradición. A sensación ponse ao servizo da vibración e a artista convoca o pracer da distorsión.

 

Italia, 1930

Arquitecto e deseñador.

Xarrón Spaghetti

Fabricante: 
Fish Design

Arquitecto e deseñador, Gaetano Pesce traballou para numerosas firmas como B&B, Vitra ou Cassina. A principios dos 60 a súa produción centrouse no mobiliario de deseño, experimentando con novos materiais como a espuma, a resina ou o plástico e formas pouco frecuentes. Os seus deseños xogan coa innovación na linguaxe e coa experimentación cromática mesturada cunha certa ironía. Cunha concepción humanista e experimental do deseño, as súas creacións expresan graza e rotundidade e conectan de maneira directa co usuario. Algunhas das súas pezas forman parte de coleccións de museos como o MoMa de Nova York, o Vitoria and Albert Museum de Londres, o Musée des Arts Décoratifs e o Centre Georges Pompidou de París, entre outros. O Xarrón Spaghetti é un extraordinario exemplo de como no seu traballo explora a fusión e a curiosidade, o deseño artesán e a fabricación industrial, o funcional e a sensualidade humorística, elementos que o converteron nun exemplo destacado da historia do deseño italiano.

 

Arxentina, 1910 – Galicia, 1979

Deseñador, pintor, escritor

Ramo Vermello

Cerámica de Sargadelos

Luis Seoane evitaba toda estandarización buscando aprehender os paradigmas culturais das tradicións dun lugar, non tanto coa intención de replicar o logrado senón buscando renovar as formas ancestrais para proxectalas no presente e o futuro da industria, convertendo esas formas en inéditas. Trátase de recoller as formas que caracterizaron a historia dun pobo e ao facelo, afirmar unha diferenciación cultural que pola contra corre o risco de perderse. É algo que se pode advertir en imaxes como a de Luis Seoane observando unha figuriña de faragulla de pan de San Andrés de Teixido no seu taller do Castro de Samoedo, en 1967 —da que sairá o seu orixinal Ramo vermello—, observando con detemento os seus gravados ou as escenas dos seus tapices, que teñen a maxia do relato oral. Luís Seoane investigou os debuxos dos gravados prehistóricos de Galicia, a cerámica de Buño, o ornamento dos traxes e toda unha serie de cousas que lle representan como galego e que entende que poden ser adaptados ao deseño da civilización industrial. Esa é a idea que se expón nos fundamentos do Laboratorio de Formas, onde se empuxa á construción dun sistema de expresión propio e á promoción de industrias capaces de fabricar obxectos con orixe.

 

Sevilla, 1934

Artista

Charles Darwin Evoluciona

Serigrafía H.C. 140 x 100 cm

Poucos artistas foron tan insistentes á hora de perseguir a imaxe. Nas súas obras, a imaxe sempre será a imaxe e o seu dobre, o positivo e o seu negativo, a dobrez ou o seu desdobramento. Os xogos esaxerados, as negacións iconoclastas, a orde desordenada e unha condición neobarroca caracterizan un traballo que é un interminable crebacabezas. Porque Luis Gordillo é un equilibrista das formas, moitas veces desde o humor, como no caso dos seus debuxos para as portadas de Dardomagazine, outras desde a abstracción, como na obra Charles Darwin Evoluciona, que pertence á serie Arquipélago editada por La Caja Negra e onde se advirten as disonancias de cores, así como o gusto por deformar as formas e tornalas vibrantes. Unha obra representativa do seu método, baseado na seriación, a alteración e a reconstrución de imaxes.

 

Lisboa, Portugal, 1948

Artista

Plants black

Serigrafía, esmalte acuoso, adhesivo, grafito, cinta adhesiva e grapas sobre papel. 77 x 57 cm

A traxectoria artística de Julião Sarmento comeza a finais dos anos sesenta tras cursar estudos de pintura e arquitectura na Escola de Belas Artes de Lisboa. A principios dos anos oitenta participará en dúas ocasións en Documenta de Kassel, o que impulsará o recoñecemento internacional ao seu traballo. Presente na Bienal de Venecia en tres ocasións, no ano 1997 será o artista escollido para representar a Portugal no certame, e durante 2010 a Tate Modern de Londres dedicaralle unha sala de exposicións permanente en exclusiva. Sarmento desenvolveu unha linguaxe visual multimedia combinando cinema, vídeo, son, pintura, escultura e instalacións cun especial coidado pola imaxe, o deseño de libros e a tipografía. O traballo de Sarmento trata o complexo tema das relacións interpersoais, ademais sempre manexou nas súas obras temas como a interacción psicolóxica, a ambigüidade do significado, a sensualidade, o voyerismo e a transgresión.

Páxinas