DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

arte

 

Glasgow, 1966

Artista multimedia. Premio Turner 1996

You’re closer than you know; I’m closer than you think

Hai anos unha exposición titulada El espacio intermedio no MACUF de A Coruña tiña como punto de partida unha obra conceptual do artista escocés Douglas Gordon. Tiña a particularidade de terlle «acontecido» a David Barro, un dos comisarios. Dúas cartas enviadas polo artista á súa dirección o mesmo día pero dende dúas cidades distintas, Oporto e Nova York. O punto de partida é diferente e provoca o retardo na recepción dunha das cartas unha semana. O compoñente temporal define a idea de distancia á vez que o artista válese do medio escrito para facer que o receptor —espectador e protagonista—, reformule a imaxe da mesma e a cercanía ou lonxanía do artista, confundindo todo nun xogo espazo-temporal no que a non-presenza do emisor convértese na desconcertante imaxe da distancia: «Estou máis preto do que pensas; Estás máis preto do que cres».

 

Santiago de Compostela, 1978

Artista e creador tecnolóxico

Sen título

Díptico 148 x 120 cm c/u

Rubén Ramos Balsa analiza na súa obra a noción de intermedio procurando o seu compoñente máis fenomenolóxico. Interesado na acción rexistrada e a análise dos procesos performativos, o artista indaga no temporal e na idea de tempo que separa unha imaxe doutra. Este díptico foi presentado por primeira vez no Centro Torrente Ballester de Ferrol na terceira edición do ciclo Miradas Virxes e foi gañador da primeira edición do Premio Purificación García.

Páxinas