DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

España

 

Nigrán, 1983

Artesá ceramista

Colección Cut&Fold

Paula Ojea é ceramista e enxeñeira galega, fundadora do taller Ojea Studio. A súa formación e experiencia como enxeñeira e a contorna que lle rodea fai que a súa cerámica sexa particular. A maioría das pezas están feitas a man, de aí a singularidade de cada unha delas, presentando pequenas irregularidades que lle dan personalidade e son o resultado da precisión e imperfección, da exactitude e distinción. Entre as súas coleccións atópase a colección Cut& Fold, 2015, pezas inspiradas neses motivos marítimos que a envolven no seu día a día e en estruturas de enxeñería como poden ser os portos de mercadorías. A súa sensibilidade e delicadeza fan que lembren a figuras de papel encartadas que se inclinan en varias direccións. As obras de Paula Ojea fusionan a cerámica, o deseño e a escultura.

 

Estudo de deseño. Packaging e etiquetas para viños e licores

Packaging Nordés

Marta Lojo consolidouse como especialista en deseño gráfico de marcas nacionais e internacionais, sobre todo no sector alimenticio e de bebidas. O seu estudo conseguiu embotellar a creatividade galega e levala ás adegas de todo o mundo. No caso da xenebra Nordés 2012, inspirado nas cerámicas de Sargadelos, tiña que transmitir frescura, elegancia e que respirase aires atlánticos, que se simbolizan co mapamundi e a rosa dos ventos. Unha das claves coa que traballa esta deseñadora é primeiro estudar ao público e segundo comprender a filosofía da marca. Poderíase dicir que cada proxecto é único, no seu proceso de creación realiza unha intensa investigación de mercado do usuario que o vai a consumir, concibindo unha marca que encaixa á perfección cos obxectivos do fabricante. Co deseño de etiquetas a deseñadora pon en valor o produto contando e ofrecendo máis que o simple contido.

 

Deseñador e creativo.

Publicación sobre a tipografía de Nokia Pure

Este deseñador galego, actualmente director creativo de Jones Knowles Ritchie en Londres, desenvolveu numerosos proxectos para distinguidas firmas como Yamaha, Nokia, ou Deutsche Bank, entre outras. O seu proceso de deseño baséase na interrelación continua de tres elementos esenciais: pensar, como fase estratéxica e intelectual; crear, co uso das ferramentas que permiten crear unha identidade e comunicar, e distribuír como maneira de facer o proxecto realidade. Unha parte fundamental neste desenvolvemento creativo é a conexión co cliente e os usuarios finais. É interesante o traballo realizado polo deseñador sobre o novo tipo de letra de Nokia coa publicación sobre a tipografía de Nokia Pure (2012) onde se propón unha viaxe desde os bosquexos iniciais ata a fonte final, detallando como se deseñou unha tipografía con carácter distinguido, ligando entrevistas aos propios deseñadores da compañía, con follas de mostras e mesturando coas ideas do deseño. Este traballo pode considerarse unha especie de manual de instrucións para a creación dunha fonte personalizada que destaca o valor dunha tipografía singular para unha marca global.

 

Barcelona, 1928

Deseñador gráfico e artista. 

Indolgina, Biohorm

 Lab. Uriach

Josep Pla-Narbona compaxinou a arte e o deseño gráfico. Foi fundador e o primeiro presidente da primeira asociación profesional de deseñadores gráficos nacional, Grafistas Agrupación FAD (actualmente ADG FAD), á vez que liderou a creación dos premios LAUS (1964) e organizou o primeiro congreso de AGI en España en 1971. Publicou en prestixiosas revistas de deseño internacionais como IDEA, U&LC, Print ou Graphis e os seus deseños están en museos como o MoMA. Premio Nacional de Deseño en 2004, Pla-Narbona destacou na ilustración farmacéutica, tanto para Laboratorios Sandoz, como para Laboratorios Uriach. Tamén na ilustración editorial e o cartel de interese social. Pla-Narbona foi o grafista que máis traballou para Laboratorios Uriach e as súas campañas publicitarias para Biodramina, Biodigest, Lipograsil ou Indolgina destacaron nunha España con ansias de modernidade, nos anos sesenta.

 

Guipúzcoa, 1963

Artista

La Fábrica (Belgrado) 14

Pello Irazu é un dos artistas crave na renovación da escultura vasca a partir dos anos oitenta. Sempre que traballa cun obxecto necesita apropiarllo, manipulalo e recrealo. Irazu fusionou o tridimensional, coa fotografía, o debuxo e o mural, xerando obras dunha maneira heterodoxa e provocando un resultado híbrido, xa que cada elemento pode evocar outras simboloxías ou imaxes. Como acontece en La Fábrica (Belgrado) 14, cada parte do proceso artístico intervén no espazo da outra, xerando unha nova relación. A súa obra vira contorna aos vínculos entre o corpo, onde o escultórico convídache a relacionarche, a achegarche ou afastarche, ou os obxectos e o propio espazo, que é un lugar de experiencia, que aparece a medida que o encaramos e que non existe se non o percibimos.

 

Bilbao, 1971

Fotógrafo

Destructuras 007

Fotografía entre aluminio e metacrilato brillo 250 x 100 cm / Ed. 3.

 

Aitor Ortiz ausculta os límites entre realidade e representación a partir dun dominio da técnica fotográfica que lle permite expandir os seus límites en moi diversas direccións. Tras especializarse como fotógrafo de arquitectura, o seu traballo artístico apóiase na obxectividade da disciplina arquitectónica desde a subxectividade analítica da fotografía, o que lle permite xerar espazos intermedios e indagar nas fisuras ou intersticios que xorden da confrontación de ambas. Se a súa materia prima é o espazo, este proxéctase e explora desde o físico e desde o mental xerando opcións intermedias a partir das posibilidades de cada medio; xa sexa a textura e temperatura que emana da atmosfera arquitectónica, do material; ou as cuestións perspectivas e xogos de escala que se provocan desde o fotográfico, desde o inmaterial. Se nos seus últimos traballos lémbranos que a intensidade non garda relación co formato e a incerteza poténciase polo carácter encriptado das imaxes, unha vez que non conseguimos saber se as formas experimentan un estado de emersión ou se pola contra están en proceso de desaparición, nos seus primeiros traballos evoca o monumental, como advertimos na súa serie Destructuras, nas que se prescinde da idea de locus concreto para retratar unha arquitectura sen espazos, sen lugares concretos de pertenza. Nestas fotografías o interese pola arquitectura céntrase plenamente na propia forma, na tipoloxía pura facendo unha reinterpretación subxectiva da forma baleira.

 

Cádiz, 1984

Artista

La casa del amor

2016. Óleo, esmalte e spray sobre tea. 56x50 cm

A Ana Barriga interésanlle os diálogos entre as figuras. Case sempre é unha relación inquieta, tensa, aberta. Como no barroco, todo se extrema. Na súa polifonía, os obxectos seméllanse no descontinuo, algo así como aquilo que Severo Sarduy definiu como retombée, cando o distante, o que interfere, pode revelarse análogo e mesmo funcionar como dobre. A pintura de Ana Barriga habita nesa indecibilidade propia da poesía, no enigma dos seus obxectos, no entrevés das súas figuras. Sitúase así en liña con aquilo que dicía Artaud de que a verdade da vida está na impulsividade da materia. En Ana Barriga a pintura é unha sorte de festa salvaxe, en moitos casos erótica, transgresora, sempre preto da profanación. Esas premisas están presentes tamén na súa forma de pintar con spray e conceptualmente coa elección e distorsión dos seus motivos. Porque a súa pintura evoca o barroco, pero non é unha pintura escura porque dominan os brillos, as cores, a luz. O erótico non se esconde na escuridade e móstrase no primeiro plano do profanado. As cores golpéanse entre si e as relacións abrazan a contradición. A sensación ponse ao servizo da vibración e a artista convoca o pracer da distorsión.

 

Arxentina, 1910 – Galicia, 1979

Deseñador, pintor, escritor

Ramo Vermello

Cerámica de Sargadelos

Luis Seoane evitaba toda estandarización buscando aprehender os paradigmas culturais das tradicións dun lugar, non tanto coa intención de replicar o logrado senón buscando renovar as formas ancestrais para proxectalas no presente e o futuro da industria, convertendo esas formas en inéditas. Trátase de recoller as formas que caracterizaron a historia dun pobo e ao facelo, afirmar unha diferenciación cultural que pola contra corre o risco de perderse. É algo que se pode advertir en imaxes como a de Luis Seoane observando unha figuriña de faragulla de pan de San Andrés de Teixido no seu taller do Castro de Samoedo, en 1967 —da que sairá o seu orixinal Ramo vermello—, observando con detemento os seus gravados ou as escenas dos seus tapices, que teñen a maxia do relato oral. Luís Seoane investigou os debuxos dos gravados prehistóricos de Galicia, a cerámica de Buño, o ornamento dos traxes e toda unha serie de cousas que lle representan como galego e que entende que poden ser adaptados ao deseño da civilización industrial. Esa é a idea que se expón nos fundamentos do Laboratorio de Formas, onde se empuxa á construción dun sistema de expresión propio e á promoción de industrias capaces de fabricar obxectos con orixe.

 

Sevilla, 1934

Artista

Charles Darwin Evoluciona

Serigrafía H.C. 140 x 100 cm

Poucos artistas foron tan insistentes á hora de perseguir a imaxe. Nas súas obras, a imaxe sempre será a imaxe e o seu dobre, o positivo e o seu negativo, a dobrez ou o seu desdobramento. Os xogos esaxerados, as negacións iconoclastas, a orde desordenada e unha condición neobarroca caracterizan un traballo que é un interminable crebacabezas. Porque Luis Gordillo é un equilibrista das formas, moitas veces desde o humor, como no caso dos seus debuxos para as portadas de Dardomagazine, outras desde a abstracción, como na obra Charles Darwin Evoluciona, que pertence á serie Arquipélago editada por La Caja Negra e onde se advirten as disonancias de cores, así como o gusto por deformar as formas e tornalas vibrantes. Unha obra representativa do seu método, baseado na seriación, a alteración e a reconstrución de imaxes.

 

Santiago de Compostela, 1978

Artista e creador tecnolóxico

Sen título

Díptico 148 x 120 cm c/u

Rubén Ramos Balsa analiza na súa obra a noción de intermedio procurando o seu compoñente máis fenomenolóxico. Interesado na acción rexistrada e a análise dos procesos performativos, o artista indaga no temporal e na idea de tempo que separa unha imaxe doutra. Este díptico foi presentado por primeira vez no Centro Torrente Ballester de Ferrol na terceira edición do ciclo Miradas Virxes e foi gañador da primeira edición do Premio Purificación García.

Páxinas