DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Mar adiante

 

A Coruña, 1921 – 2013

Artista plástica e deseñadora.

Mar adiante

Fabricante: 
Ediciós do Castro

Mar adiante. Historias de nenos pra nenos. Autora: Mª Victoria Moreno Marquez. Ilustradora: Carmen Arias

Carmen Arias “Mimina” (1921 - 2013), foi compañeira de Díaz Pardo na vida e en moitos dos seus proxectos durante décadas. Sempre mostrando o seu compromiso por Galicia, a ela débenselle algúns dos primeiros deseños de Cerámicas do Castro e os seus coñecementos levárona a montar o taller de decoración das porcelanas. Entre outras cousas, ocuparase das ilustracións das coñecidas vaixelas infantís de Sargadelos. Tamén foi creadora da liña de xoias de porcelana Placas María e das ilustracións do libro Mar adiante.

Mar adiante é un libro de relatos infantís escrito por Mª Victoria Moreno Márquez, editado por Ediciós do Castro. Con deseño de cuberta e ilustracións realizadas por Carmen Arias, as verbas de Mª Victoria Moreno combínanse con delicados debuxos resoltos a partir do verde, o negro e o vermello que permiten que o público infantil se identifique coas historias da autora, onde priman coñecidos personaxes como vermes, nenos, mariñeiros, estrelas, gaivotas, ventos, lobos, peixes...