DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Equipo

PADROADO DIDAC

Presidenta
Conchi Mayo

Vicepresidenta
Sofía Santos Pérez

Vogais
Fernando Agrasar Quiroga
Pedro Feduchi Canosa
Nuria Palmero Sande
Manuel Sánchez Delgado
Luis Sirvent López

Secretario
David Garabal

 

EQUIPO DIDAC

Director
David Barro

Responsable de contidos
Mónica Maneiro

Actividades Pedagóxicas
Alba Cacheda

Deseño
Carla Bautis
Cristina Moralejo
Blanca Prol