DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Aarnio, Eero

 

Finlandia, 1932 

Deseñador de mobiliario e de interiores.

Puppy

Fabricante: 
Magis

O interese e curiosidade deste deseñador finlandés polos materiais plásticos levoulle a concibir un mobiliario innovador que rompía coas convencións tradicionais do deseño da época dos sesenta, onde predominaban as liñas e ángulos sobrios. Así, torceu as regras e redondeou as esquinas creando cadeiras de brazos de plástico e de fibra de vidro, moldeándoos e creando formas extraordinarias. Moitos deles convertéronse en iconas do deseño e as súas creacións expóñense en museos como o MoMa ou o Vitra Design Museum. As súas investigacións cos materiais producen obxectos imaxinativos e, ao mesmo tempo, ergonómicos. Aínda hoxe Aarnio continúa creando deseños extravagantes, entre os que está Puppy, producido por Magis, unha obra fabricada en policarbonato modelado que serve tanto para ser utilizada como asento como para ser un xoguete para nenos.