DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Afonso, Albano

 

São Paulo, Brasil, 1964

Artista

Serie Estudio

Impresión sobre papel algodón
60x40 cm c/u

A obra de Albano Afonso reflexiona sobre a natureza da luz e o tempo a través de linguaxes plásticas moi diversas onde sempre está presente o interese pictórico. Revisando xéneros coma o retrato, o bodegón ou a paisaxe, comprende un proceso de experimentación continua onde a historia da arte é reinterpretada desde o prisma contemporáneo. En Estudio unha mirada atenta desvelará que dentro destes encadres de cores tan propios do neoconcretismo brasileiro escóndense disimulados autorretratos do artista, suxeridos tras a luz dos flashes das fotografías que realiza no seu propio estudo e insinuados a través de fragmentos do seu corpo. O espazo de traballo do artista revélase nas fotografías cando a observación retárdase, como unha mirada interior. Albano Afonso convídanos a transitar a imaxe, a procurar as súas resonancias, integrando a realidade e o cotián; un lugar que non é para a exactitude nin para a evidencia, senón para o desasosego, para a turbación. Así, o xogo de xuxtaposición de filtros de cor RGB lévanos directamente ao universo das vidreiras, que permiten ver o interior do espazo á vez que proxectar xogos de luz e cor convertendo o contexto en contido.