DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Rossi, Aldo

 

Milán, 1931 – 1997

Arquitecto e deseñador.

Cafeteira La Cupola

Fabricante: 
Alessi

Os méritos de Aldo Rossi non se limitaron ao campo da arquitectura, senón que foi tamén deseñador, teórico, profesor e escritor. Cun enfoque posmoderno, coñecido como neorrealismo, representa a revitalización do clasicismo austero. Aldo Rossi sempre estivo na procura da innovación e a vangarda. Deseñador da abstracción e da brevidade, cun uso implacable das formas primarias e das xeometrías, deseñou obxectos domésticos como a cafeteira La Cupola, onde se aprecia o uso rigoroso das formas xeométricas e elementais. Estes fundamentos fan que a súa obra, tanto na arquitectura como no deseño, se cargue dunha enorme intensidade poética.