DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Siza, Álvaro

 

Portugal, 1933

Arquitecto. Premio Pritzker de arquitectura 1992.

Copa de viño do Porto

As obras do arquitecto Álvaro Siza caracterízanse pola harmonía e o diálogo co contexto natural e cultural, así como por un estilo que articula elementos do racionalismo e do organicismo. Co seu traballo colaborou na rexeneración urbana e na construción de vivendas sociais tras a restauración da democracia en Portugal. Posteriormente participou entre moitos proxectos na reconstrución do centro histórico de Lisboa, na construción da facultade de Arquitectura no Porto ou no das piscinas naturais de Matosinhos. Aínda que a súa obra centrouse na arquitectura, a súa paixón polas formas serenas achegouno ao deseño dunha maneira dialogante e sutil, mesmo con obxectos como a súa copa de viño do Porto. Porque para Siza pensar nun edificio ou nunha copa de viño «sempre é unha cuestión de diálogo, de atención».