DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Boom, Irma

 

París, 1903-1999.

Arquitecta e deseñadora editorial

26 Kunstenaars / 21 Locaties

Fabricante: 
De Rijp

Aínda que o seu primeiro interese foi a pintura, Irma Boom apaixonouse moi cedo polo deseño de libros. O seu enfoque experimental produciu notables resultados que conseguiron ampliar os límites do deseño gráfico e que lle valeron numerosos recoñecementos. Esta atrevida visión dos proxectos desafía a convención dos libros tradicionais tanto nas súas formas visuais como no contido impreso. Como deseñadora gráfica, tipógrafa e ilustradora Irma Boom é especialista na confección de libros a base de materiais, formatos ou deseños pouco usuais, configurando os libros como unha paisaxe e tentando crear unha experiencia táctil e sensorial ao deseñalos, procurando a fisicalidade do propio obxecto: cubertas en relevo, páxinas irregulares, etc., que se acaban convertendo nunha forma arquitectónica ou nun obxecto, como advertimos no exemplar 26 Kunstenaars/ 21 locaties. O seu obxectivo no seu proceso creativo é inspirar ao descubrimento e á interacción.