DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Díaz, Xosé

 

Deseñador.

A Coruña, 1949.

Luis Seoane. Obra poética

Fillo do polifacético Isaac Díaz Pardo e alumno de Luis Seoane —que será unha influencia fundamental como tamén o será José Martínez Guerricabeltia, creador e director da editorial parisina Ruedo Ibérico e gran coñecedor da tipografía contemporánea—, Xosé Díaz naceu nun mundo de formas, gráficas, deseño e industria. Graduado en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de Compostela, foi membro fundador de Grupo Revisión e en 1995 emprende a súa traxectoria en solitario con Imago Mundi Deseño. Seguindo o seu particular linguaxe analítico, Xosé Díaz da forma á portada do libro Luis Seoane. Obra poética editado por Edicións Do Castro, onde xenera unha sorte de retícula que emprega a repetición, as formas xeométricas e a combinación da cor e a escala de grises como recursos plásticos.

 

Deseñador

A Coruña, 1949.

O misterio das badaladas

Fillo do polifacético Isaac Díaz Pardo e alumno de Luis Seoane —que será unha influencia fundamental como tamén o será José Martínez Guerricabeltia, creador e director da editorial parisina Ruedo Ibérico e gran coñecedor da tipografía contemporánea—, Xosé Díaz naceu nun mundo de formas, gráficas, deseño e industria. Graduado en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de Compostela, foi membro fundador de Grupo Revisión e en 1995 emprende a súa traxectoria en solitario con Imago Mundi Deseño. Xosé Díaz ilustra aquí a portada do libro O misterio das badaladas de Xabier P. Docampo, servíndose de tres elementos chave: un reloxo, campás e a fachada dunha igrexa, elementos que compoñen un diálogo entre sí mentres manteñen a súa independencia, reforzada pola neutralidade dun fondo laranxa que imprime un carácter case onírico ao conxunto.

 

A Coruña, 1949.

Deseñador

Deseño do disco Fonte do Araño de Emilio Cao

Fillo do polifacético Isaac Díaz Pardo e alumno de Luis Seoane —que será unha influencia fundamental como tamén o será José Martínez Guerricabeltia, creador e director da editorial parisina Ruedo Ibérico e gran coñecedor da tipografía contemporánea—, Xosé Díaz naceu nun mundo de formas, gráficas, deseño e industria. Graduado en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de Compostela, foi membro fundador de Grupo Revisión e en 1995 emprende a súa traxectoria en solitario con Imago Mundi Deseño. Nos anos 70 deseña pezas para Sargadelos e produtos gráficos como este disco de Emilio Cao. Iniciador da corrente celta e pioneiro na recuperación da arpa dentro da música tradicional galega como instrumentista dos primeiros cantantes de Voces Ceibes, Emilio Cao presenta o seu primeiro disco titulado Fonte do Araño, fundamental para entender a evolución da música en Galicia. Neses anos setenta, como sinala Pepe Barro, prodúcese tamén unha celtización gráfica popular da que é un exemplo paradigmático este disco deseñado por Xosé Díaz, basado na forma do castro de Armea pero cun aire marcadamente pop.