DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Debuxos sobre portadas de DARDOmagazine

 

Sevilla, 1934. Artista.

Debuxos sobre portadas de DARDOmagazine

Poucos artistas foron tan insistentes á hora de perseguir a imaxe. Nas súas obras, a imaxe sempre será a imaxe e o seu dobre, o positivo e o seu negativo, a dobrez ou o seu desdobramento. Os xogos
esaxerados, as negacións iconoclastas, a orde desordenada e unha condición neobarroca caracterizan un traballo que é un interminable crebacabezas. Porque Luis Gordillo é un equilibrista das formas,
moitas veces desde o humor, como no caso dos seus debuxos para as portadas de Dardomagazine.