DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Fenda

 

A Coruña, 1978 

Artista e ceramista

Fenda

Gres, óxidos e porcelana 34x30x6 cm

Verónica Moar é ceramista e artista multidisciplinar. O seu é un traballo poético, que respecta o oficio. Un traballo que busca o esencial, pero que conta historias, dun modo moi narrativo, talvez porque procede do mundo das letras e por iso aplica unha sorte de linguaxe persoal, que se enmarca no vivido, na memoria como punto de partida. Exposicións súas como Lítica reúnen o artesanal, o poético-narrativo e o performativo, tres características apegadas á súa traxectoria na cerámica creativa, para conformar unha reflexión sobre as fronteiras actuais da cerámica como material pero tamén como recurso expresivo. Apegada a interpretar a paisaxe como materia e como forma, Verónica Moar tómao como punto de partida, pero tamén de chegada, abrazando Galicia como laboratorio natural.