DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Sarmento, Julião

 

Lisboa, Portugal, 1948

Artista

Plants black

Serigrafía, esmalte acuoso, adhesivo, grafito, cinta adhesiva e grapas sobre papel. 77 x 57 cm

A traxectoria artística de Julião Sarmento comeza a finais dos anos sesenta tras cursar estudos de pintura e arquitectura na Escola de Belas Artes de Lisboa. A principios dos anos oitenta participará en dúas ocasións en Documenta de Kassel, o que impulsará o recoñecemento internacional ao seu traballo. Presente na Bienal de Venecia en tres ocasións, no ano 1997 será o artista escollido para representar a Portugal no certame, e durante 2010 a Tate Modern de Londres dedicaralle unha sala de exposicións permanente en exclusiva. Sarmento desenvolveu unha linguaxe visual multimedia combinando cinema, vídeo, son, pintura, escultura e instalacións cun especial coidado pola imaxe, o deseño de libros e a tipografía. O traballo de Sarmento trata o complexo tema das relacións interpersoais, ademais sempre manexou nas súas obras temas como a interacción psicolóxica, a ambigüidade do significado, a sensualidade, o voyerismo e a transgresión.