DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Ledo, Xohán

 

Ferrol, 1917 – 2006. Ilustrador.

Deseño de portadas para Editorial Galaxia

Deseño de Xohán Ledo para portadas de libros da Editorial Galaxia, 1965-72

Editorial Galaxia fundouse en 1950 coa vocación de recuperar a significación histórica e o valor cultural da lingua galega na creación e na transmisión de pensamento. Simultaneamente comezou a publicar a revista cultural Cadernos Grial. Impulsada por ilustres galeguistas como Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego e Xaime Isla Couto —a quen se lle debe o primeiro logotipo— contará con deseños e ilustracións de artistas como Luís Seoane ou Carlos Maside, aínda que serán os deseños de Xohán Ledo primeiro e de Francisco Mantecón e Manuel Janeiro despois os que dominen as súas populares portadas.