DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Capucho, Mónica

 

Lisboa, 1971

Artista.

Intuitive Tridimensional Form

Un dos conceptos orixinais que estivo sempre presente nos traballos da portuguesa Mónica Capucho é a palabra, que utiliza para resaltar os elementos visuais que coexisten nas súas composicións xeométricas compostas por raias, reixas ou cadrados. Estas frases repetidas son utilizadas para subliñar as imaxes representadas. As expresións resáltanse sobre superficies con calidades variadas, brillantes, opacas, lisas ou con texturas, como se pode intuír sobre a superficie en branco da obra Intuitive Tridimensional Form, na que artista busca un vínculo entre a imaxe e a palabra, onde unha transfórmase en texto e a outra se visibiliza, reflexionando sobre o papel da construción da propia pintura.