DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Rossi, Attilio

 

Italia, 1909-1994

Deseñador gráfico editorial e pintor

Deseño da Colección Austral de Espasa-Calpe

En 1937 naceu a colección Austral de Espasa Calpe, pioneira en coleccións de bolsillo en español. O deseño, cun recadro branco enmarcado nun fondo que reproduce a ampliación dunha trama de offset e a ilustración dunha cabra con estrelas que representa a constelación de Capricornio, débese ao deseñador italiano Attilio Rossi, exiliado en Bos Aires desde 1935. Estas tramas cromáticas variaban a súa cor segundo se o libro era de poesía, ensaio, narrativa ou ciencias. A idea da colección foi do entón director de Espasa-Calpe en Arxentina Gonzalo Losada, que encargara o proxecto a Guillermo de la Torre, coñecido impulsor do ultraísmo. Segundo o testemuño de Losada, Rossi elexira como logotipo da colección un oso branco que finalmente desvotaron porque ao presentar o boceto en presencia de Norah e Jorge Luis Borges, este último advirtiu que os osos non vivían no hemisferio sur, polo que o cambiaron pola constelación zodiacal de Capricornio, cunha cabra que na su cola, rematada en forma de folla, remite a marca de impresor de Aldo Manuzio.