DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Sánchez, América

 

Bos Aires, 1939.

Deseñador gráfico.

Cartel Xogos Olímpicos de Barcelona’92

Deseñador gráfico, fotógrafo e debuxante, América Sánchez formouse de modo autodidacta cunha influencia marcada polo Estilo Tipográfico Internacional. Defende un traballo a man alzada, sen o emprego do computador, onde a experimentación e a diversidade de disciplinas concedan riqueza aos recursos gráficos, que pousan en moitas ocasións a mirada na cultura popular e as necesidades sociais. Se encargou do cartel oficial dos Xogos Olímpicos de Barcelona 92 ́, cunha proposta que salienta a sensación de movemento ao xogar coa disposición diagonal das letras, sobrepondo as cores identificativas dos xogos nun fondo azul que achega coherencia ao conxunto.

 

Bos Aires, 1939.

Deseñador gráfico.

Portada LP Misa Criolla

Deseñador gráfico, fotógrafo e debuxante, América Sánchez formouse de modo autodidacta cunha influencia marcada polo Estilo Tipográfico Internacional. Defende un traballo a man alzada, sen o emprego do computador, onde a experimentación e a diversidade de disciplinas concedan riqueza aos recursos gráficos, que pousan en moitas ocasións a mirada na cultura popular e as necesidades sociais. A portada do LP de Misa Criolla denota a súa inclinación por un grafismo plástico e áxil e unha combinación cromática e formal rotunda acorde cos ritmos da creación de Ariel Ramírez.