DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Vaixela infantil

 

A Coruña, 1921 – 2013

Artista plástica e deseñadora.

Vaixela infantil

Fabricante: 
Sargadelos

A cerámica en Galicia é un territorio que leva a marca de Cerámicas do Castro e Sargadelos. As dúas empresas contrataron numerosas mulleres do rural e traballaron con man de obra fundamentalmente femenina nas decoracións. Todos coñecemos o importante labor que realizaron Isaac Díaz Pardo, Luis Seoane ou Xosé Vizoso, pero a de Carmen Arias —Mimina— pasou máis desapercibida malia debérenselle achegas importantes, como algunhas das estupendas ilustracións das vaixelas infantís. Carmen Arias asistira a clases de pintura con Lolita Díaz Baliño, pero a súa familia —que desaprobaba a súa relación con Isaac Díaz Pardo debido a sua ideoloxía—non lle permitiu continuar os estudos que iniciara en Madrid, polo que non puido acabar Belas Artes. De Carmen Arias son algúns dos primeiros deseños de Cerámicas do Castro e será quen impulse o taller de xoiería de Sargadelos, sempre mostrando o seu compromiso con Galicia.