DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Gómez Vilasó, Xosé Manuel

 

Deseñador gráfico e editorial

Deseño da revista Teima. Número cero

Xosé Manuel Gómez Vilasó destacou como deseñador de libros e catálogos, de identidades institucionais como as do Museo do Pobo Galego, pero sobre todo pola súa aportación como director do departamento de identidade corporativa de Televés e como deseñador da revista Teima, a que sería primeira revista ilustrada de información xeral feita en galego, nos albores da democracia. Con esta fotomontaxe na portada, Gómez Vilasó iniciaba un colorido traballo que fará da revista Teima unha publicación singular. No número cero rezaba unha sentencia que revelaba as súas intencións, crear «un semanario para un país».