DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

A construción dun carácter diferencial. Un fluír interrompido.

Carmela Montero. A construción dun carácter diferencial. Un fluír interrompido.
 
formación

Historia do deseño e a cultura visual. Arquivo DIDAC Galicia

DIDAC. Santiago de Compostela

martes, 30 xaneiro, 2024 - 19:30

A construción dun carácter diferencial. Un fluír interrompido.

A principios do século vinte, unha xeración de artistas creron e debatiron sobre a posibilidade da existencia dunha arte diferencial galega, caracterizada non soamente pola temática, senón polos seus aspectos formais.

Sustentáronse en moitos casos no principio de que dunha paisaxe e dunhas características diferenciais, nace unha arte diferenciada, e que precisamente esa condición facía a esta arte universal.

O contexto no que xorden estas inquietudes foi interrompido polo estoupido da Guerra Civil, e as súas inquedanzas retomadas con éxito anos despois.

A mesma historiografía que constribuíu a afiliar a moitos destes artistas ao que se deu en chamar Movemento Renovador (Maside, Eiroa, Colmeiro, Souto, Laxeiro ou Seoane entre outros), acusounos tamén de certo determinismo, e por outra banda, o feito de que a maioría destes artistas abrazasen conscientemente a figuración, propiciou lecturas que os afastan da modernidade propia do século vinte. Estas lecturas negativas son tamén unha construción, e a día de hoxe quizais poidamos demostrar que aquelas inquietudes non morreron de todo.