DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Misha Bies Golas. Recordo

Misha Bies Golas. Recordo. Vista exposición
Misha Bies Golas. Recordo. Vista exposición
Misha Bies Golas. Recordo. Vista exposición
Misha Bies Golas. Recordo. Vista exposición
Misha Bies Golas. Recordo. Vista exposición
Misha Bies Golas. Recordo. Vista exposición


Appleton. Lisboa


Misha Bies Golas

19 abril, 2017 a 14 maio, 2017

Esta exposición producida por DIDAC é froito dun proxecto de colaboración entre Appleton Square e DIDAC. Esta asociación estratéxica, que será desenvolvido a partir de varias coproducións anuais, responde a un interese común: divulgar e proxectar a arte, o deseño e outras experiencias multidisciplinares no ámbito do creativo.

Misha Bies Golas (Lalín, 1977) é un artista de mínimos, que emprega a modestia dos medios claramente ao seu favor para crear unha obra pragada de referencias a un mundo terreal, absurdo e en ocasións abxecto pero dende a óptico do observador agudo e perspicaz que anda sempre a buscar dar a puntada. A súa actitude para enfrontar o traballo encaixa na dos personaxes da obra de Balzac, a imaxe da bohemia culta, divertida e irreverente, formulando propostas que non encaixan no que se supón que debería ser a mirada perdida e aducida dos artistas na sociedade postmoderna