DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Misión e valores

1. Identidade

Calquera actividade creativa presenta uns atributos ou señas de identidade que a definen: Galicia, o contexto ibérico e o seu eixo atlántico, son os nosos.

2. Conectividade

A promoción de calquera experiencia creativa debe favorecer conexións, algunhas impensables, entre os distintos axentes e disciplinas.

3. Transferencia

A transmisión de coñecemento é necesaria para posibilitar a creatividade entre xeracións e poñer en valor as diferentes expresións culturais.

 
 
4. Innovación

Do mesmo xeito que outras, as industrias creativas deben renovarse e poñer en valor a súa capacidade para propoñer novas solucións e modelos.

5. Independencia

A participación do proceso creativo debe realizarse con libertade de pensamento e sen máis limitacións que as éticas.