DARDO Instituto do Deseño e das Artes Contemporáneas

Galicia. Un século de creación II

Galicia. Un século de creación II

 

Galicia. Un século de creación II

ISBN: 
978 84 92772 68 1
Idiomas: 
galego
Formato: 
15 x 21 cm
Nº de páxinas: 
112

DIRECCIÓN DE PROXECTO
David Barro

COORDINACIÓN
Mónica Maneiro

TEXTOS
Fernando Agrasar Quiroga
Pepe Barro
Sara Donoso
Carmela Montero
Román Padín Otero
Miguel Anxo Rodríguez González

Data de publicación: 
decembro, 2018